حکشتی
تاریخ تحلیل ۱۳۹۹/۰۱/۱۸
نام نماد حکشتی قیمت فعلی 1662 تومان
اهداف پیش رو 3000 تومان مقاومت های پیش رو --- تومان
حد ضرر 1600 تومان دامنه نوسان ±5
نوع تحلیل کوتاه مدت میزان ریسک ریسک کم
توضیحات

حکشتی یک سهم عقب مانده از گروه خود بود که با حرکت انفجاری، بخشی از این عقب‌ماندگی را جبران کرد.
نمودار هدف بعدی سهم را 3000 تومان نشان می‌دهد و در صورت عبور از سقف کانال مجدداً بررسی خواهد شد.

شپنا
تاریخ تحلیل ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
نام نماد شپنا قیمت فعلی 574 تومان
اهداف پیش رو 680-960 تومان مقاومت های پیش رو 680 تومان
حد ضرر 520 تومان دامنه نوسان ±5
نوع تحلیل میان مدت میزان ریسک ریسک کم
توضیحات

سهم به خاطر کاهش قیمت نفت، تا قیمت 520 تومان هم افت کرد. در 520 تومان مقاومت محکمی دارد.
با حد ضرر 520 تومان و اهداف 680 و 960 تومان می‌توان به سهم ورود کرد.
در چند روز اخیر پول خوبی وارد سهم شده است.

ثاخت
تاریخ تحلیل ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
نام نماد ثاخت قیمت فعلی 576 تومان
اهداف پیش رو 800-1000 تومان مقاومت های پیش رو 800 تومان
حد ضرر 550 تومان دامنه نوسان ±5
نوع تحلیل کوتاه مدت میزان ریسک ریسک متوسط
توضیحات

با شکست قیمت 555 تومان، سهم وارد روند جدیدی از صعود خواهد شد.

سپ
تاریخ تحلیل ۱۳۹۹/۰۱/۱۴
نام نماد سپ قیمت فعلی 2200 تومان
اهداف پیش رو 3000 تومان مقاومت های پیش رو - تومان
حد ضرر 2000 تومان دامنه نوسان ±5
نوع تحلیل میان مدت میزان ریسک ریسک کم
توضیحات

نمودار قیمت، سقف کانال میان مدتی خود را شکسته و هدف سهم 3000 تومان می‌باشد.

ولساپا
تاریخ تحلیل ۱۳۹۹/۰۱/۰۷
نام نماد ولساپا قیمت فعلی 422 تومان
اهداف پیش رو 600-1100 تومان مقاومت های پیش رو 600 تومان
حد ضرر 400 تومان دامنه نوسان ±5
نوع تحلیل بلند مدت میزان ریسک ریسک کم
توضیحات

خط روند کوتاه مدت را شکسته و احتمال پولبک به روند شکسته شده وجود دارد.
هدف کوتاه مدت 600 الی 650 تومان و هدف بلند مدت 1100 تومان برای این سهم پر پتانسیل وجود دارد.

وبصادر
تاریخ تحلیل ۱۳۹۹/۰۱/۰۹
نام نماد وبصادر قیمت فعلی 78 تومان
اهداف پیش رو 96-110 تومان مقاومت های پیش رو 80 تومان
حد ضرر 75 تومان دامنه نوسان ±5
نوع تحلیل کوتاه مدت میزان ریسک ریسک کم
توضیحات

وبصادر یکی از جامانده های گروه بانکی است که در یک سال گذشته کمتر از 100 درصد رشد قیمت داشته است.
باتوجه به شرایط تکنیکی امکان رشد قیمت سهم تا 96 تومان در کوتاه مدت، به شرط عبور از مقاومت 80 تومان وجود دارد.
در میان مدت سهم می تواند تا 110 تومان نیز رشد کند.
این سهم جزو نقدشونده‌ترین سهام بازار می‌باشد و قاعدتا هم نباید انتظار رشد شارپ از آن داشت.

واعتبار
تاریخ تحلیل ۱۳۹۹/۰۱/۰۹
نام نماد واعتبار قیمت فعلی 456 تومان
اهداف پیش رو 540-1000 تومان مقاومت های پیش رو 540 تومان
حد ضرر 450 تومان دامنه نوسان ±5
نوع تحلیل کوتاه مدت میزان ریسک ریسک متوسط
توضیحات

در صورت عبور از 540 تومان می‌تواند وارد یک روند قدرتمند شود.

کیمیا
تاریخ تحلیل ۱۳۹۹/۰۱/۰۶
نام نماد کیمیا قیمت فعلی 3400 تومان
اهداف پیش رو 4200-5900 تومان مقاومت های پیش رو 4200 تومان
حد ضرر 3000 تومان دامنه نوسان ±5
نوع تحلیل میان مدت میزان ریسک ریسک کم
توضیحات

سهم خط روند خود را شکسته و پولبک را نیز کامل کرده است.

کبافق
تاریخ تحلیل ۱۳۹۹/۰۱/۰۶
نام نماد کبافق قیمت فعلی 3266 تومان
اهداف پیش رو 5480-6900-9400 تومان مقاومت های پیش رو 5480-6900 تومان
حد ضرر 2700 تومان دامنه نوسان ±5
نوع تحلیل میان مدت میزان ریسک ریسک کم
توضیحات

کبافق در نمودار تعدیل نشده دچار گپ قیمتی شده که این گپ در میان مدت پر می‌شود. به دید میان مدت توصیه به خرید می‌شود.

قچار
تاریخ تحلیل ۱۳۹۹/۰۱/۱۰
نام نماد قچار قیمت فعلی 4690 تومان
اهداف پیش رو 7200 تومان مقاومت های پیش رو 5000 تومان
حد ضرر 4300 تومان دامنه نوسان ±5
نوع تحلیل کوتاه مدت میزان ریسک ریسک متوسط
توضیحات

با تثبیت بالای 5000مناسب جهت ورود است.